Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2014
TVORIVÉ DIELNE S HLINOU PRE SENIOROV 5
Júl - Október 2014


Image
výzva na zapojenie sa do projektu

Bezplatný program keramických workshopov pre seniorov.
Cieľom bolo rozvíjanie kultúrnych aktivít seniorov a starších zdravotne znevýhodnených občanov. Počas tvorivých dielní si seniori vyskúšali prácu s hlinou a glazovanie pri výrobe vlastných výrobkov, keramických svietnikov, misiek a rôznych dekoračných predmetov. Tohtoročná aktivita bola v poradí už piata.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstvo kultúry SR.

Image

Ukážky z realizácie tvorivých dielní


Práca s hlinou
Glazovanie

Hotové práce

Zariadenia, ktoré sa zúčastnili projektu:

ZARIADENIE PRE SENIOROV ALŽBETKA, Kláštorná 109, Raslavice

DOMOV Dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

JESEŇ ŽIVOTA, n.o. Zariadenie pre seniorov a DSS, Tatranská 51, Veľká Lomnica

DOMOV Nálepkovo, n.o., Letná 352, Nálepkovo

KLUB SENIOROV, Kultúrny dom, Hôrka


Mediálna odozva

Podtatranský kuriér, č. 41, Ročník IV, 07.10.2014


Archív podujatí v predchádzajúcich rokoch 2013 - 2009

Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 4
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 3
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 1