2% dane združenie Print E-mail

Vopred Vám ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať 2% z daní združeniu ANNOGALLERY.

Ako poukázať 2%:  

  1. ZAMESTNANEC – používa  VYHLÁSENIE, (POUČENIE k VYHLÁSENIU) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE  (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU 
  2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
    a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
    b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
  3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  4. PRÁVNICKÁ OSOBA  daňové priznanie právnických osôb

Naše údaje:
Názov:   ANNOGALLERY
Adresa: Ondrej 59, 059 12 Hôrka
IČO:     42084989
Forma:  občianske združenie 
< Prev