Ako byť čulý Print E-mail
Image


TVORIVÉ DIELNE S HLINOU PRE SENIOROV
Apríl - Máj 2010

Program keramických workshopov je bezplatný, trvá 2 dni a je špeciálne určený pre dôchodcov z domovov dôchodcov zo Starej Ľubovne, Špišskej Novej Vsi a Popradu.

Zámerom projektu je rozvíjanie kultúrnych potrieb seniorov,
vytváranie podmienok pre systematickú starostlivosť seniorov a podpora kultúrnych aktivít týchto znevýhodnených skupín ich aktívnym zapojením do keramických workshopov s cieľom uľahčiť prístup starších ľudí a dôchodcov ku kultúre a posilniť ich plnohodnotný život. Počas tvorivých dielní si seniori vyskúšajú prácu s hlinou, naučia sa zvládnuť základné pracovné postupy a vytvoria si vlastný keramický výtvor, ktorý bude následné vysušený a vypálený v keramickom ateliéri.
Tohtoročná aktivita je v poradí už druhá a nadviaže na skúsenosti v minulom roku. Tvorivé dielne trvajú približne 2 až 3 hodiny, pracuje sa v skupinách (10 až 20 účastníkov) priamo v konkrétnom zariadení podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu.


Aktivity projektu podporil Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis.

Image   Image


Zariadenia, ktoré sa zúčastnili projektu:

22. apríl 2010 o 9.00 hod., DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB na Mierovej 88 v Starej Ľubovni

27. apríl 2010 o 9.00 hod., DOMOV DÔCHODCOV, Brezová 32, Spišská Nová Ves

4. máj 2010 o 13.00. hod., DOMOV DÔCHODCOV, Komenského 3454/12, Poprad

17. máj 2010 o 13.30. hod., DENNÉ CENTRUM, Poprad - Stráže

13. máj 2010 o 9.00 hod., DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB na Mierovej 88 v Starej Ľubovni

18. máj 2010 o 9.00 hod., DOMOV DÔCHODCOV, Brezová 32, Spišská Nová Ves

18. máj 2010 o 13.00 hod., DOMOV DÔCHODCOV, Komenského 3454/12, Poprad

26. máj 2010 o 13.30. hod., DENNÉ CENTRUM, Poprad - Stráže


Ukážky z realizácie keramických dielní apríl/máj 2010Uverejnenie v médiách

Mesto Spišská Nová Ves
http://www.spisskanovaves.eu/system/akcie/detail_akcie/index.html?tx_rtgnewsactions_pi1[cmd]=SINGLE&tx_rtgnewsactions_pi1[uid]=7057


Ičko, Kultúrno-spoločenský mesačník Mesta Spišská Nová Ves, číslo 6/10
Ihttp://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2010/Icko_06_2010_web.pdf

TV Poprad, 12. mája 2010
http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_day&year=2010&month=05&

Noviny Poprad č.18, ročník XXI, 12. mája 2010
http://www.noviny-poprad.sk/archiv/index.php?id=554

Podtatranské noviny č. 21, 18. mája 2010
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/?clanok&cid=20031

Nadácia Pontis
http://www.nadaciapontis.sk/15078
Video prezentáca
http://www.youtube.com/watch?v=aXni7OI-cGk


Ukážky hotových keramických prác seniorov


 
< Prev   Next >