Barsac, France Print E-mail
Image

BARSAC, France 09

19. May - 19. June 2009Rencontres avec la terre slovaque II.
19. May - 19. June 2009
Château Piada, Domaine du Hauret Lalande, Barsac , France

viac info...

Image

V Château Piada vo francúzskom meste Barsac sa  v mesiacioch máj - jún 2009 uskutočnila výstava keramických objektov Petra Smika pod názvom Stretnutie so Slovenskou zemou II.

Image Stretnutie so Slovenskou zemou II    ImageSuduest mai2009
Image

Výstavu otvorila slávnostnou vernisážou riaditeľka Château Piada, pani Marie Lalande za účasti popredných osobností spoločenskej a kultúrnej scény a zastupcov mesta Barsac. Občianske združenie Annogallery na prezentačnom projekte spolupracovalo s asociáciou Slovaquitaine z Bordeaux. Podujatie bolo pokračovaním Francúzsko – Slovenských stretnutí vo francúzskom  Akvitánsku, nadväzuje na STRETNUTIA SO SLOVENSKOU ZEMOU I, zrealizované v meste Bordeaux v roku 2008, ako prirodzená reakcia na potreby európskeho kultúrneho spoznávania s cieľom osloviť zahraničné publikoum a prispieť tak k zviditeľneniu slovenskej umeleckej tvorby.top

Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Image
Vernisážou výstavy sa  zároveň vo vinárskej oblasti Barsac-Sauternes začali Dni otvorených dverí spojené s ochutnávkou vína a iných regionálnych výrobkov.Zámerom výstavy bolo prostredníctvom originálnej expozície slovenského umelca Petra Smika odprezentovať slovenskú kultúru a kraj, v ktorom sa táto tvorba rodí. Expozícia bola výničná už svojou ideou, jej nositeľom je  samotný názov expozície, prostredníctvom figurálnej tvorby, keramických artefaktov, stvárnená a do cudziny prenesená slovenská krajina. 

 

Peter Smik Peter Smik

Rencontres avec la terre slovaque II.
podtitul:
Les Sonneurs de trompe · Trubači


Keramické objekty, štylizované postavy trubačov, nesúce dychové nástroje rôznych typov, typické pre Slovensko.Zvuk, ktorý vydávajú nástroje pri vdychovaní sa v keramickom objekte - postave Trubača zopakuje a mení, ako hlas nesúci sa kopcami a dolinami Slovenska. Autorovým zámerom je priblížiť hlas Slovákov, ich kultúrne tradície, prenesené do originálnych tvarov, figurálnej farebnosti, vrypu, typických pre autora a pripomínajúcich krajinné prvky, najmä siluetu autorovho rodného kraja, prekrásneho Spiša. V symbolike spoločného vdychovania do keramických objektov je začiatok  rozhovoru, ktorý ďalej rozvíja už samotný návštevník.top