Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2019 Print E-mail


Image
výzva na zapojenie sa do projektu

 

Opäť po roku sme sa stretli so seniormi v rôznych zariadeniach Prešovského a Košického kraja, aby sme spoločne strávili príjemné chvíle pri zhotovovaní keramiky. Tvorivé stretnutia prebiehali vrámci projektu organizácie Annogallery "Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 10", do ktorého sa v mesiacoch september - november 2019 zapojili členovia Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby v Kežmarku, Denného stacionára ZOS Anna – Mária n.o. v Sobranciach, Denného centra sv. Kláry v Michalovciach, Zariadenia pre seniorov LUMEN v Trebišove a Denného centra v Levoči.


Ukážky z realizácie tvorivých dielní


Seniori prejavili o túto činnosť veľký záujem, aj keď väčšina z nich sa s hlinou stretla prvýkrát v živote. Mnohí zo začiatku prekonávali nedôveru vo vlastné schopnosti, no nakoniec sa tešili z dosiahnutého úspechu. Nemalý podiel na úspechu mal lektor, keramikár Peter Smik, jeho profesionálny prístup a zrozumiteľný výklad.

Modelovanie z keramickej hliny a glazovanie
S každou skupinou seniorov sa lektor stretol dvakrát. Najskôr sa seniori zoznamovali s tvárnosťou mäkkej hliny, potom z nej spoločne modelovali rôzne sošky, svietničky, misky. Keramické výrobky na ďalšom stretnutí maľovali a dotvárali farebnými glazúrami.


Zakaždým výrobky putovali do keramickej pece, aby sa vypálili. Výsledkom bolo nielen potešenie z vlastných výrobkov, ale aj oddych a relax.Zariadenia, ktoré sa zúčastnili projektu:

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok

Denný stacionár pre seniorov ZOS Anna - Mária n.o., ul. Nová 710, Sobrance

Denný stacionár sv. Kláry, Okružná 3567, Michalovce

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov

Denné centrum, Námestie Majstra Pavla 50, LevočaMediálna odozvaProjekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním bolo sprístupnenie a rozvíjanie kultúrnych aktivít seniorov.

Image

 
Next >