Srdce dokorán Print E-mail

Výzva na zapojenie sa do projektu
Image

Záverečným tvorivým stretnutím, 4.12.2017, sme ukončili projekt interaktívnych keramických workshopov pod názvom Srdce dokorán, zameraný na podporu kultúrnych aktivít rómskych detí a mládeže. Do projektu sa v mesiacoch október až december 2017 mohli zapojiť rómske deti a mládež z Prešovského a Košického kraja. Na základe zverejnenej výzvy sa realizácie zúčastnili žiaci a pedagógovia zo Spojenej školy J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.  Počas 4 tvorivých stretnutí deti za pomoci lektora, keramikára Petra Smika, vyhotovili nástenný keramický reliéf s motívom srdca, ako symbolu lásky, priateľstva a vzájomného porozumenia, do ktorého zakomponovali svoje úvahy, myšlienky a príbehy.Na tvorivých dielňach sme najskôr pripravili výtvarný koncept srdca, ktorý sme postupne z hliny tvarovali do hmatateľnej podoby. Vznikol keramický obraz, vyskladaný z viacerých častí, ktorý deti neskôr maľovali farebnými glazúrami. Po keramických výpaloch jednotlivé diely poskladali do výsledného reliéfneho obrazu. Okrem reliéfu si deti vyrobili aj menšie keramické výrobky, keramické šálky a svietniky s motívom srdca. Všetko spoločne odprezentovali formou trvalej inštalácie vo svojej škole a formou záverečnej brožúrky.

Termíny realizácie tvorivých workshopov: 10.11.2017, 14.11.2017, 22.11.2017, 4.12.2017

Účastníci a miesto realizácie tvorivých workshopov: Kolektív žiakov a pedagógov, Spojená škola, odborné učilište, J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves

Projekt poskytol účastníkom nielen príležitosť na tvorivú sebarealizáciu, ale tiež možnosť dať o sebe a svojich úspechoch vedieť svojmu okoliu, keďže samotný obraz bude nainštalovaný v priestoroch školy a budú si ho môcť pozrieť aj ostatní žiaci a rodičia. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s cieľom rozvoja zručností, tvorivého potenciálu, vzájomnej tolerancie a integrácie do spoločnosti.

 
< Prev   Next >