Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2016 Print E-mail


Image
výzva na zapojenie sa do projektu

Opäť po roku sme sa stretli so seniormi v rôznych zariadeniach pre seniorov, aby sme spoločne strávili príjemné chvíle pri výrobe keramiky. V mesiacoch september - november 2016 sa do projektu tvorivých dielní zapojilo 5 zariadení z rôznych miest Prešovského a Košického kraja. Boli to denný stacionár Michalovce-Stráňany, denný stacionár Bajany, Bežovce, klub dôchodcov Lipany a zariadenie pre seniorov Veľká Lomnica.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním bolo rozvíjanie kultúrnych aktivít seniorov.Ukážky z realizácie tvorivých dielní


S každou skupinou seniorov sme sa stretli dvakrát. Najskôr sme modelovali z mäkkej hliny a potom sme hotové výrobky glazovali. Pod rukami seniorov vznikali jedinečné keramické výtvory, misy, svietniky a rôzne figúry. Stretnutia majú vždy veľký ohlas a výsledkom je nielen potešenie z vlastných výrobkov, ale i oddych a relax.


Práca s hlinou
Glazovanie
Zariadenia, ktoré sa zúčastnili projektu:

Denný stacionár pre seniorov Bajany, Obecný úrad, 072 54 Bajany 161

Denný stacionár pre seniorov Bežovce, Kultúrny do, 072 53 Bežovce

Denný stacionár Stráňany, Nad Laborcom 28, Michalovce

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Klub seniorov Lipany, Mestský úrad, Lipany

 JESEŇ ŽIVOTA, n.o. – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Tatranská 51, Veľká Lomnica


Mediálna odozva

Korzár Dolný Zemplín, 14.nov.2016

Zemplínske noviny, 14. nov.2016

 
< Prev   Next >