Projekty Tlačiť E-mail
     

ImageANNOGALLERY každoročne realizuje vlastné projekty s domácou aj medzinárodnou pôsobosťou, zamerané na rozvoj tvorivého potenciálu, umeleckých zručností, vznik a prezentáciu tvorby. Medzi už tradičné domáce patria súťažné projekty Tvarovanie keramiky a slova a Odkaz v slove a obraze pre mladých umelcovPutujúci hrnček pre znevýhodnené detí a mládež, Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov. V roku 2016 k nim pribudol projekt o detských právach Detské práva sú ako slnečné lúče, projekt Srdce dokorán. K projektom medzinárodnej spolupráce patria projekty Partnerstvo hlinou spečatené, alebo projekt Areas of inspiration.                                            


Medzinárodné projekty:



Domáce projekty:

  • Srdce dokorán (interaktívne workshopy)

  • Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov





Ďalšie projekty:


  • Tvorivá dielňa Annogallery



  • Annogallery Open Air