Tvorivé dielne s hlinou / Kultúrne poukazy 2019 Print E-mail
Image KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE S HLINOU A TVORIVÉ DIELNE SO SKLOM PRE ŽIAKOV A PEDAGÓGOV počas celého kalendárneho roka 2019.

Image

V rámci progamu KULTÚRNE POUKAZY 2019 sme pre Vás počas celého roka pripravili zaujímavé workshopy, na ktorých si môžete zhotoviť svoj vlastný keramický alebo sklenený výrobok:

 "TVORIVÉ DIELNE S HLINOU"

Keramické tvorivé dielne vedie lektor - keramikár. Trvajú približne 2 hodiny. Začínajú sa teoretickou časťou s krátkou prednáškou o jednotlivých technikách, pracovných postupoch, pomôckach a pracovných materiáloch. Účastníci získajú vedomosti o procese modelovania, sušenia a výpale keramiky v keramických peciach, o dokončovacích technikách, o zdobení keramiky, engobovaní, glazovaní. Dozvedia sa, čo treba pri práci s hlinou dodržať, akú hlinu/keramickú hmotu zvoliť a aké pracovné pomôcky použiť. Počas praktickej časti účastníci dostanú potrebné množstvo hliny (približne 0,5 – 1 kg na osobu), sú im zapožičané pomôcky na prácu s hlinou. Za odbornej pomoci a názorných ukážok keramikára sa účastníci naučia zvládať vybrané techniky modelovania hliny. Postupne sami vytvárajú svoje vlastné keramické predmety. Účastníci, ktorí sa projektu zúčastnili už v predchádzajúcich rokoch, môžu nadviazať na získané skúsenosti, vytvárať náročnejšie predmety a rozvíjať nové tvorivé techniky. Vyhotovené keramické predmety budú následne vysušené a vypálené a doručené účastníkom. Účastníci keramických dielní sú motivovaní, lebo vidia hotové výsledky svojej práce. Keramický výtvor môžu prispôsobiť vlastnej fantázii, čo dáva zmysel ich snaženiu a rozvíja tvorivosť. Stretnutie s hlinou je pre nich príležitosť, pri ktorej sa kultúrne obohatia. Aktívne sa zúčastnia na tvorivom procese, zoznámia sa  tvorivými aktivitami v zmysle umenia, získaných zručnosti a nových vedomostí a tieto môžu ďalej rozvíjať.

"SKLENENÁ MOZAIKA"

Tvorivé dielne vedie lektor - umelec. Trvajú približne 2 hodiny. Začínajú teoretickým úvodom, prednáškou o jednotlivých pracovných technikách, pracovných postupoch, pomôckach a pracovných materiáloch používaných pri tvorbe sklenenej mozaiky. Pokračujú praktickou časťou, ktorá pozostáva z tvorivého  procesu, z návrhu individuálnych výtvarných motívov, rezania, štiepania, skladania a lepenia rôznofarebného mozaikového skla do výslednej mozaiky. Za odbornej pomoci a názorných ukážok lektora tak účastníci vytvárajú vlastné sklenené obrázky. Použitým materiálom je tabuľové sklo číre, farebné mozaikové sklo, lepidlá, škárovacia hmota. Pracovnými pomôckami a  prac. náradím sú kliešte mozaikové, kliešte lámacie, rezacie nože, štetce, podložky na rezanie skla. Účastníci sa aktívne podieľajú na tvorivom procese, hmotný výsledok tvorivého snaženia je dôkazom nadobudnutých zručností a nových vedomostí, ktoré môžu ďalej rozvíjať.

Ponuka platí na celý kalendárny rok 2019  pre základné školy, špeciálne školy, všetky typy stredných škôl, učilištia, gymnáziá a ostatné vzdelávacie a výchovné zariadenia.

Využite naše kontaktné údaje a rezervujte si termín!

ANNOGALLERY, Občianske združenie, tel.: 0948 275 880,   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Ukážky z realizácie workshopov v predchádzajúcich rokoch/ Program KP

Základná škola s MŠ Vlkovce
Základná škola Vrbov
  


Základná škola s MŠ Kamienka 
        


Základná škola nad Medzou, Spišská Nová Ves
  


Hotové výrobky

            


archív podujatí 

 
< Prev   Next >