Greetings Ceramics I. Print E-mail
Image
GREETINGS CERAMICS I. / Kaštieľ Smižany
4. dec. 2015 - 31. jan. 2016, OKC Smižany - Kaštieľ, Tatranská 105, prac. dni: 9:00 do 17:00

Vernisáž: štvrtok, 3.dec.2015 o 16:00

Image

GREETINGS CERAMICS I. je výstavou keramickej tvorby a maľby domácich a zahraničných umelcov, ktorí sa stretli na medzinárodnom tvorivom pobyte v keramickom ateliéri v Hôrke. Podujatie pre umelcov zorganizovalo občianske združenie ANNOGALLERY v mesiacoch august až december 2015.
Osem mien, osem tvorivých prístupov, osem výtvarných pohľadov zo stretnutia s keramikou a maľbou. Peter SMIK, Peter KRÚPA, Eugeniusz MOLSKI (PL), Eva KONČEKOVÁ, Gabriela KORNAJOVÁ, Alexey SHEBOLDAEV (RU), Olga KARPACHEVA (RU) a Jozef SRNA.„To čo divák vidí je výslednou prezentačnou formou invencie, tvorivosti, remeselného fortieľa v tom najlepšom zmysle slova, ideového základu a umeleckých konceptov každého autora – výtvarníka. To čo divák vidí je dielo – komplexný artefakt , ktorý v sebe spája  myšlienku a hmotu.  To čo divák vidí je časť umelcovho videnia sveta, ktoré nám predkladá pretransformované do línie, štruktúr, farby, svetla.

Obrazy Olgy Karpachevy v sebe nesú intímnu poéziu svetelných zábleskov na štruktúre fasád. Skôr ako architektonický objekt k nám prehovoria Perleťové tóny zhmotňujúce mihotavé lúče, odrážajúce sa na drsných fasádach.Sťaby melancholickú kombináciu materiálov a farieb prináša vo svojich dielach Eva Končeková. Ponúka nám výrazne ženský a až idylický prístup k hmote. V prezentovaných dielach Gabriely Kornajovej cítiť zašifrovanú hudbu. Tóny a zvuky akoby sa predierali cez dynamiku farieb a melódia cez línie jej kompozícií.

Naproti tomu pánska časť stretnuvšej sa umeleckej skupiny má sklony k monumentalite. Ani tu nechýba poetika okamihu či jemná štruktúra ale v úplne inom ponímaní.Alexej Scheboldajev zhmotňuje svojim energickým rukopisom až psychologizujúci prístup. Eugeniusz Molski tu sa dominantná téma diela odzrkadľujúca sa aj v jeho v názve doslova prediera cez hmotu aby vytryskla v podobe vodopádu farieb a rozorvaných štruktúr. Oveľa pokojnejšie vyznievajú diela Jozefa Srnu. Pokojne ale hlboko senzibilné hľadajú všadepotrebnú harmóniu. Či už cez uzavretú formu alebo k monochromnosti blížiacu sa farebnosť. Plnosť dynamiky a výrazná  štrukturalizácia, akoby ukrytého a uväzneného svetla do hmoty to sú prezentované diela Petra Smika. Na prvý pohľad prevažujúci dekorativizmus v sebe nesie hľadanie svetelných a farebných okamihov spútaných drsnejšími líniami. O dielach Petra Krúpu si dovolím povedať, že sú to uväznené monumenty. Výrazne lyrický princíp sa tu spája s citlivým rukopisom a odkrývaním vnútorných pocitov autora tak, aby vynikla poetická atmosféra diela.“

(PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková, SNM -Spišské múzeum, Levoča)

 
Next >