Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2015 Print E-mail

Image
výzva na zapojenie sa do projektu

Opäť po roku sme sa stretli so seniormi v rôznych zariadeniach pre seniorov, aby sme spoločne strávili príjemné chvíle pri výrobe keramiky. V tomto roku prebiehali v mesiacoch september až október. Do projektu sa zapojili zariadenia Senires n.o. z Popradu - Veľkej, Klub dôchodcov z Hôrky a Sabinova, Domov pre seniorov Golden Age z Liptovskej Ondrašovej a Náruč z Prešova.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a jeho poslaním bolo rozvíjanie kultúrnych aktivít seniorov.


Ukáky z realizácie tvorivých dielní


S každou skupinou seniorov sme sa stretli viackrát. Najskôr sme modelovali z mäkkej hliny a potom sme hotové výrobky glazovali. Pod rukami seniorov vznikali jedinečné keramické výtvory, misy, svietniky a rôzne figúry. Stretnutia majú vždy veľký ohlas a výsledkom je nielen potešenie z vlastných výrobkov, ale i oddych a relax.

Práca s hlinouGlazovanie
Hotové práce
Zariadenia, ktoré sa zúčastnili projektu:

Senires n.o., Scherfelova 16, 058 01 Poprad - Veľká

Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá č. 1, 080 01 Prešov

Klub seniorov Sabinov, Centrum na korze. Námestie slobody č. 100, 083 01 Sabinov

KLUB SENIOROV, Kultúrny dom, Hôrka

Domov pre seniorov Golden Age, Mincová 5, 03 105  Liptovská OndrašováMediálna odozva

Podtatranský kuriér, číslo 40, 30.09.2015


Archív podujatí v predchádzajúcich rokoch 2016 - 2009

Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 6
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 5
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 4
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 3
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 1


 
< Prev   Next >