obchodné údaje Tlačiť E-mail

Názov: ANNOGALLERY

Sídlo:  Ondrej 59, 059 12 Hôrka, Slovenská republika

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42084989

DIČ: 2022698920

Zastúpená: Ing. Katarínou Smikovou, riaditeľkou

Zapísaná: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR, pod číslom spisu: VVS/1-900/90-32311

 

Bankové spojenie:ČSOB, a.s., pobočka Poprad

IBAN účtu: SK64 7500 0000 0040 0693 7265

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

 
Ďalšia >