Between / Medzi Print E-mail
Image
BETWEEN / PETER SMIK / Kaštieľ Smižany
5. dec. 2014 - 4. febr. 2015, OKC Smižany - Kaštieľ,  Tatranská 105
prac. dni: 8:00 do 16:00

Vernisáž: Štvrtok, 4.dec.2014 o 16:00

Image

Výstava MEDZI / BETWEEN je výstavou dvoch tém. Téma „nedorozumenia“ je vytvorená keramickou plastikou, reliéfom v kombinácii skla bucňa a strieborného cínu. Zachytáva vzťahy medzi partnermi, ktorí medzi sebou komunikujú gestami a pohľadmi. Postavy sú stvárnené akousi reliéfno-komixovou kresbou z keramiky v chvejúcom sa ráme, ktorý uzatvára celú scénu. Keramický rám je v niektorých častiach delený, do celej situácie preniká, síce krehké, predsa zomknuté riešenie, symbolizované kúskami skla na strieborných nitiach. „Postavy nie sú konkrétne, nechal som sa inšpirovať tieňmi a nami.“

Témou vystavených sklenených objektov je „obrátená strana misy“. Objekty - misy boli vytavené technikou fusing v kombinácii farebných skiel a pigmentov. Následne rozbitím objektov sa funkcia misy ako funkčného objektu stratila a pretavením do iného tvaru (obrátená strana misy) vznikol novotvar, paradoxne tiež misa, ale s duševným, nie hmotným pokrmom. (peter smik)
Kurátor výstavy: Peter Krupa, výtvarník, pedagóg
Privítanie hostí: Mgr. Dana Cvengrošová, riaditeľka Obecného kultúrneho centra
Program: Vlado Vaľko, básnik, žiaci hudobného odboru ZUŠ Smižany


Image Image

Katalóg 1.strana.pdf
Katalóg 2.strana.pdf 
Next >