Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2013 Print E-mail
TVORIVÉ DIELNE S HLINOU PRE SENIOROV 4
Júl - Október 2013


výzva na zapojenie sa do projektu

Bezplatný program keramických workshopov pre domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji.
Zámerom projektu je sprístupnenie a rozvíjanie kultúrnych potrieb seniorov a starších zdravotne postihnutých občanov ich aktívnym zapojením do keramických workshopov.

Počas tvorivých dielní si seniori vyskúšali prácu s hlinou a glazovanie.
Tohtoročná aktivita bola v poradí už štvrtá a témou bolo keramické grafity.

Aktivity projektu finačne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Image
 
Ukážky z realizácie tvorivých dielní


Práca s hlinouGlazovanieHotové práce
Zariadenia, ktoré sa zúčastnili projektu:

DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB na Mierovej 88 v Starej Ľubovni

DOMOV DÔCHODCOV, Brezová 32, Spišská Nová Ves

HUMANITÁR Zariadenie pre seniorov, Probstnerova cesta 6, Levoča

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Komenského 3454/12, Poprad

DENNÉ CENTRUM pri Zariadení pre seniorov Mesta Poprad, Komenského, Poprad

DENNÉ CENTRUM Spišská Sobota 
< Prev   Next >