Tvorivé dielne s hlinou / Kultúrne poukazy 2012 Print E-mail
Image

KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE S HLINOU PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY prebiehali počas celého kalendárneho roka 2012.
V rámci projektu KULTÚRNE POUKAZY 2012 prebiehali v roku 2012 TVORIVÉ DIELNE S HLINOU, na ktorých si deti mohli zhotoviť svoj vlastný keramický výrobok. A že experimentovanie s hlinou a glazovanie keramiky deti naozaj zaujalo svedčia zábery pri samotnej práci, ako aj hotové keramické hrnčeky, misky, keramické košíčky a figúrky.

Fotodokumentácia z realizácie keramických dielní na školách v roku 2012

Základná škola Levočská, Spišská Nová Ves

Základná škola a materská škola, Teplička

Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany - práca s hlinou

Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany - glazovanie

Špeciálna základná škola Kolbeho, Spišská Nová Ves

Základná škola Dostojevského, Poprad

Základná škola Podlesok, Dolný Smokovec

Základná škola Nad Medzou, Spišská Nová Ves

Základná škola Veľká, Poprad

Základná škola Dolné Saliby, okres Nitra


Základná škola Topoľnica, okres Nitra

Základná škola Spišské Vlachy

Cirkevná základná škola Spišské Vlachy


Ďalšie referencie:

http://levocska.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=19

Smižiansky hlásnik, číslo 3, ročník XXI, z 3.marca2012 

Hotové výrobky


 
< Prev   Next >