Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov 2012 Print E-mail
Image


TVORIVÉ DIELNE S HLINOU PRE SENIOROV
August - September 2012Bezplatný program keramických workshopov pre domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Zámerom projektu je sprístupnenie a rozvíjanie kultúrnych potrieb seniorov a zdravotne postihnutých občanov ich aktívnym zapojením do keramických workshopov s cieľom uľahčiť prístup starších ľudí a dôchodcov ku kultúre a posilniť ich plnohodnotný život. Počas tvorivých dielní si seniori vyskúšajú prácu s hlinou, naučia sa zvládnuť základné pracovné postupy práce s hlinou a glazovania. Vytvoria si vlastný keramický výtvor, ktorý bude vypálený v keramickej peci.
Tohtoročná aktivita je v poradí už tretia a nadviaže na skúsenosti z minulých rokov. Tvorivé dielne trvajú približne 3 hodiny, pracuje sa v skupinách (10 až 20 účastníkov) priamo v konkrétnom zariadení podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu.


Aktivity projektu finačne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Image

Ukážky z realizácie keramických dielní august/september 2012

Práca s hlinou


GlazovanieZariadenia, ktoré sa zúčastnili projektu:

22. august 2012 o 9.00 hod., DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB na Mierovej 88 v Starej Ľubovni

23. august 2012 o 9.00. hod., DOMOV DÔCHODCOV, Brezová 32, Spišská Nová Ves

4. september 2012 o 9.00. hod., HUMANITÁR Domov dôchodcov, Kláštorná 202, Spišský Štiavnik

10. september 2012 o 9.00. hod., DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Námestie slobody 256, Spišský Štvrtok

11. september 2012 o 9.00. hod., CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Komenského 3454/12, Poprad

12. september 2012 o 9.00. hod., CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Okružná 758/11, Poprad

13. september 2012 o 9.00. hod., JESEŇ ŽIVOTA, Michalská 700, Spišské Bystré

17. september  2012 o 9.00 hod., DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB na Mierovej 88 v Starej Ľubovni

18. september 2012 o 9.00. hod., DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Námestie slobody 256, Spišský Štvrtok

19. september 2012 o 9.00. hod., CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Komenského 3454/12, Poprad

19. september 2012 o 13.00. hod., CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Okružná 758/11, Poprad

20. september 2012 o 9.00. hod., HUMANITÁR Domov dôchodcov, Kláštorná 202, Spišský Štiavnik

21. september 2012 o 9.00. hod., DOMOV DÔCHODCOV, Brezová 32, Spišská Nová Ves

28. september 2012 o 9.00. hod., JESEŇ ŽIVOTA, Michalská 700, Spišské Bystré

Ukážky hotových keramických prác seniorovMediálna odozva


 

 
< Prev   Next >