Odkaz v slove a obraze Print E-mail

Image Celoslovenský súťažný projekt, zameraný na podporu kultúrnych aktivít, ktoré využívajú vzájomnú interakciu tvorivých činností vo výtvarnom a literárnom umeleckom druhu. Zámerom je sformulovanie a stvárnenie odkazu - výpovede mladej generácie prostredníctvom slova a obrazu a jeho uchovanie formou hmotného výstupu na keramike. Projekt je určený mladým umelcom vo veku 10 až 18 rokov, podporuje ich umeleckú aktivitu a kreativitu a prepája umenie so vzdelávacími aktivitami.


Odkaz v slove a obraze, 1. ročník: