Putujúci hrnček Print E-mail

Image Interaktívne workshopy s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na rozvíjanie zručností a tvorivého potenciálu znevýhodnených detí a mládeže. Deti vyhotovia „putujúce“ keramické hrnčeky, zakomponujú do nich svoj odkaz a doručia ich prvým adresátom na určitú dobu používania. Po splnení svojej misie hrnček pokračuje vo svojom putovaní ďalej. Osud hrnčekov a spätnú odozvu môžu všetci zainteresovaní sledovať online na internete.

 


Putujúci hrnček 2 - mám, čo dať a chcem sa s tým podeliť: