Projekty Print E-mail

Image ANNOGALLERY každoročne realizuje vlastné projekty s celoslovenskou alebo regionálnou pôsobosťou, zamerané na rozvoj tvorivého potenciálu, umeleckých zručností, vznik a prezentáciu tvorby rôznych vekových kategórií. Medzi už tradičné patria medziodborové súťažné projekty Tvarovanie keramiky a slova a Odkaz v slove a obraze pre mladých umelcov, Putujúci hrnček pre znevýhodnených detí a mládež a Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov.