Podujatia v roku 2009 Print E-mail

TVAROVANIE 2009Image
TVAROVANIE, 2. ročník keramiky, slova a hudby / 09-12/2009
                                            

Keramické tvorivé dielne / KULTÚRNE POUKAZYImage

TVORIVÉ DIELNE S HLINOU
na kalendárny rok 2009 pre základné školy, špeciálne školy, stredné školy, gymnáziá a jednotlivcov.
          
                           


ČO UKRÝVA HLINAImage

KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE 
pre znevýhodnené deti, detské domovy, špeciálne školy a detské centrá.
august - september/2009

                                               


TVORIVÉ DIELNE PRE SENIOROV Image

TVORIVÉ DIELNE S HLINOU
pre seniorov, domovy dôchodcov, zariadenia sociálnych služieb a kluby seniorov.
august - september/2009ANNOGALLERY Open AirImage

OTVORENÉ KERAMICKÉ DIELNE pre deti a dospelých
točenie na hrnčiarskom kruhu / raku výpal / výstava keramiky
Poprad, Nám. sv. Egídia / 11.Júl 2009, 10.00 - 18.00 hod.