Podujatia v roku 2010 Print E-mail

TVAROVANIE 2010Image
TVAROVANIE, 2. ročník keramiky a slova / 09-12/2010

                                            


TVORIVÉ DIELNE S HLINOU na kalendárny rok 2010 pre základné školy, špeciálne školy, stredné školy, gymnáziá a jednotlivcov.          
                           


ČO UKRÝVA HLINA Image

KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE 
pre znevýhodnené deti, detské domovy, špeciálne školy a detské centrá.
august - september/2010
                           


AKO BYŤ ČULÝ Image

TVORIVÉ DIELNE S HLINOU
pre seniorov, domovy dôchodcov, zariadenia sociálnych služieb a kluby seniorov.
apríl - máj/2010


ANNOGALLERY Open AirImage

OTVORENÉ KERAMICKÉ DIELNE pre deti a dospelých
točenie na hrnčiarskom kruhu / raku výpal / výstava keramiky
Poprad, Nám. sv. Egídia / 3.Júl 2010, 9.00 - 19.00 hod.