Podujatia v roku 2011 Print E-mail

TVAROVANIE 2011
Image
TVAROVANIE, 4. ročník keramiky a slova / 09 - 12/2011
                                                       

TVORIVÉ DIELNE S HLINOU
na kalendárny rok 2011 pre základné školy, špeciálne školy, stredné školy, gymnáziá a jednotlivcov.


Detský tábor / KERAMICKÝ SVETImage

DENNÝ TVORIVÝ TÁBOR pre deti od 6 do 14 rokov formou keramických workshopov počas prázdninového leta 2011 / keramický ateliér Hôrka / júl - august 2011.EVERYBODY CLAY / Botanická záhrada Image

VÝTVARNÁ TVORIVÁ DIELŇA ANNOGALLERY pre deti a dospelých / vonkajšie arborétum Botanickej záhrady Košice / 14. august 2011.ANNOGALLERY Open AirImage

OTVORENÉ KERAMICKÉ DIELNE
pre deti a dospelých
točenie na hrnčiarskom kruhu / raku výpal / výstava keramiky
Poprad, Nám. sv. Egídia / 2.Júl 2011, 9.00 - 20.00 hod.