keramika
Naprogramovanie a spustenie vypaľovacej pece Print E-mail
Image

Naprogramovanie a spustenie vypaľovacej pece so zaškolením
obsluhujúceho personálu na obsluhu vypaľovacej pece
(max. 2 osoby) . 
Keramický workshop "2+2" Print E-mail
Image Základy zhotovenia keramického výrobku modelovaním z voľnej ruky a glazovaním vrátane 2 keramických výpalov.
Workshop je vhodný pre individuálnych záujemcov, alebo skupiny záujemcov, napr. pre zamestnancov v rámci rôznych relaxačných a oddychových aktivít, skupiny dospelých, rodičov s deťmi, tiež v rámci rôznych dovolenkových aktivít.


 
Hrnčiarsky kruh "Intenzívny kurz" Print E-mail
Image

Tvorivé majstrovstvo tradičného zhotovovania keramiky na hrnčiarskom kruhu.

Vhodný pre začiatočníkov a mierne pokročilých. 
Keramický kurz "5+5" Print E-mail
Image
Keramický kurz zameraný na základné techniky keramickej výroby, techniky glazovania keramických výrobkov a keramický výpal.
Kurz sa skladá z 2 modulov po 5 hodín. Medzi jednotlivými modulmi je potrebný min. 1-týždňový odstup na proces sušenia a výpalu keramiky.